Міжнародна громадська організація
“Європейська Медіа Платформа”

звіт за 2016 рік

1. Місія та завдання

1.1. Місією ЄМП є сприяння інтеграції України в європейське інформаційне суспільство, просування європейських цінностей та стандартів в сфері медіа, інформаційного суспільства та телекомунікацій на пострадянському просторі.
1.2. Метою діяльності Організації є реалізація та захист професійних, соціальних та інших спільних прав, основних свобод та законних інтересів членів організації у сфері доступу до інформації та розбудови інформаційного суспільства. Метою діяльності не є одержання та розподіл прибутку.
1.3. Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного українського законодавства та міжнародних вимог реалізує такі завдання:
1.3.1. Підтримка та участь у здійсненні міжнародних, державних і недержавних програм і проектів, спрямованих на затвердження демократичних принципів свободи поширення інформації та розбудови інформаційного суспільства;
1.3.2. Залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення своїх завдань, цільових програм та проектів;
1.3.3. Налагодження прямих всеукраїнських та міжнародних контактів, укладання відповідних договорів та угод, участь у заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
1.3.4. Розповсюдження інформації та пропагування своїх ідей та цілей; медіа-консультування щодо проведення інформаційних подій і творення інформаційних приводів, заснування засобів масової інформації;

2. Послуги, які надає ЄМП

2.1. Експертиза українських законопроектів та нормативно-правових актів на відповідність до стандартів Ради Європи та законодавства Європейського Союзу;
2.2. Надання експертної допомоги органам державного регулювання в сфері інформаційного суспільства та телекомунікацій (в складі Громадських Рад при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державного агентства з питань е-урядування);
2.3. Переклад ключових документів Ради Європи, ЄС, ICANN, ISOC та інших організацій та експертів в сфері управління Інтернетом, інформаційного суспільства, телекомунікацій, кібербезпеки, мультистейкхолдеризму.
2.4. Організація та проведення круглих столів, конференцій, форумів, презентацій в Україні міжнародних проектів, Київських терміналів дистанційної участі в міжнародних заходах.
2.5. Участь в міжнародних заходах з питань управління Інтернетом, інформаційного суспільства, телекомунікацій, кібербезпеки, мультистейкхолдеризму.
2.6. Розбудова мультистейкхолдерної міжнародної мережі експертів з питань управління Інтернетом, інформаційного суспільства, телекомунікацій, кібербезпеки, мультистейкхолдеризму.
2.7. Лобіювання запровадження європейських стандартів саморегулювання та спів-регулювання в сфері управління Інтернетом, інформаційного суспільства, телекомунікацій, кібербезпеки, мультистейкхолдеризму.

3. Основні досягнення

3.1. Започаткування та участь в організації Українського Форуму з управління Інтернетом (з 2010 року донині);
3.2. Започаткування та проведення трьох Міжнародних Форумів “Медіа за інформаційне суспільство” (2012 — 2014 рр.);
3.3. Ініціація процесу приєднання України до європейських організацій InSafe та InHope, що забезпечують безпеку дітей в Інтернеті;
3.4. Забезпечення активної участі України в Державному Дорадчому Комітеті Інтернет-корпорації з присвоєння імен та адрес (GAC ICANN);
3.5. Активна участь в роботі Громадської Ради Інтернет-корпорації з присвоєння імен та адрес (At-Large ICANN);
3.6. Організація та проведення окремих секцій Глобального Форуму з управління Інтернетом, Європейського Діалогу з управління Інтернетом, Східно-Європейського Діалогу з управління Інтернетом.

4. Організаційна структура

Міжнародна громадська організація “Європейська Медіа Платформа” (ЄМП) була заснована 2010 року Ханне Севернсен, Ольгою Большаковою, Ігорем Когутом, Володимиром Мостовим, Оксаною Приходько. 19 квітня 2010 року ЄМП отримала свідоцтво Мінюсту про державну реєстрацію. 12 грудня 2016 року Статут ЄМП було приведено у відповідність до п. 133.4 Податкового кодексу та Постанови КМУ №440/2016, і 24 січня 2017 року ці зміни внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Президент ЄМП - Ханне Северінсен, голова Моніторингової місії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Україні в 1991 — 2013 роках.
Члени правління:
Катерина М’ясникова, Олександр Вінніков, Оксана Приходько.
Голова правління та директор — Оксана Приходько.

Організація налічує 19 осередків в Україні, Данії та Вірменії, має індивідуальних членів в інших країнах Європи.
Команда:
Олександр Кондауров
Валерія Дубицька
Сергій Філіппов
Наталя Клімова

5. Основні напрямки діяльності

5.1. Сприяння забезпеченню конституційного права громадян на отримання повної та достовірної інформації про діяльність державних та недержавних органів, міжнародних організацій, установ, юридичних осіб різних організаційно-правових форм, їхню роль в розбудові європейського медіа середовища;
5.2. Сприяння розвитку демократичної культури соціального та політичного спілкування та взаємодії, вдосконаленню системи зв’язків міжнародних організацій, державних установ, бізнес-структур та громадськості на засадах мультистейкхолдеризму в розбудові інформаційного суспільства;
5.3. Створення багатомовної електронної бази даних ключових європейських документів в медіа сфері, включно з європейським законодавством, директивами ЄС, рішеннями ПАРЄ, КМ, КМРВ, конференції НУО, CDMC, напрацюваннями панєвропейських та національних саморегуляторних структур;
5.4. Аналітичне опрацювання основних наявних документів європейських структур, узагальнення вимог та рекомендацій, порівняння реальної ситуації з виробленими стандартами;
5.5. Розробка пропозицій до державних програм, законодавчих актів, спрямованих на розвиток і удосконалення інформаційного простору України, Данії та інших країн, сприяння втіленню їх у життя;
5.6. Моніторинг реальної ситуації з медійним законодавством та регулюванням, саморегулюванням з точки зору відповідності до європейських стандартів;
5.7. Сприяння консолідації громадських організацій з метою контролю виконання державними структурами європейських рішень з медійної політики (зокрема CDMC);
5.8. Створення дискусійного майданчика для обговорення найбільш суперечливих питань відтворення європейської медійної політики на національному рівні (особливо на пострадянському просторі);
5.9. Сприяння виробленню та поширенню основних критеріїв високої професійної кваліфікації в сфері медіа та комунікації;
5.10. Сприяння  підвищенню професійного та етичного рівня своїх членів шляхом надання їм безкоштовної методологічної і консультаційної допомоги, організація і проведення лекцій, семінарів  та інших заходів;
5.11. Створення системи підвищення медійної та Інтернет-грамотності (особливо для молоді), сприяння підвищенню свідомості споживачів інформації;
5.12. Напрацювання механізмів попередження інформаційних війн, розробка стратегії усунення наслідків таких війн;
5.13. Створення бази даних кращих практик співпраці НУО та медіа, вироблення стандартів та рекомендацій в цьому напрямку;
5.14. Сприяння зміцненню солідарності представників засобів масової інформації;
5.15. Надання практичної допомоги журналістам, медіа експертам, юристам, громадським активістам в їхній діяльності, яка стосується загальних та окремих питань євроінтеграції, співпраці окремих країн с РЄ, ЄС, іншими організаціями;
5.16. Моніторинг „цифрового переходу”;
5.17. Сприяння залученню населення країн Східної та Центральної Європи до Європейського Діалогу з питань інформаційного суспільства, з цією метою проведення в Україні East EuroDIG та організація Східно-Європейської Школи з питань управління Інтернетом;
5.18. Створення Міжнародного журналістського центру в Україні.

6. Основні заходи, організовані ЄМП за звітний період:

7 лютого — круглий стіл за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державного агентства з е-урядування, присвячений панєвропейскій ініціативі День Безпечнішого Інтернету (Safer Internet Day) за участі експертів НАТО.
10 березня — Київський термінал дистанційної участі в 55-й конференції ICANN.
19 квітня — круглий стіл за підтримки Державного агентства з е-урядування “Національні інтереси України в системі глобального управління Інтернетом” за участі віце-президента ICANN Майкла Якушева.
22 квітня — презентація результатів дослідження “Екосистема управління Інтернетом в країнах Південно-Східної Європи” в рамках Другого Східно-Європейського Діалогу з управління Інтернетом (SEEDIG, Бєлград).
8 червня — участь в обговоренні проекту Європейської Комісії щодо Глобальной Обсерваторії з управління Інтернетом (GIPO, Брюссель)
9-10 червня — участь в роботі Європейського Діалогу з управління Інтернетом (EuroDIG, Брюссель).
27-30 червня — участь в роботі 56-ї конференції ICANN (Гельсінкі).
15 жовтня — презентація дослідження щодо розуміння українськими стейкхолдерами своїх специфічних ролей під час Сьомого Українського Форуму з управління Інтернетом.
1-2 грудня — участь в Першому Східно-Європейському DNS-Форумі.
Грудень — січень 2017 — підготовка експертизи українського законодавства в сфері кібербезпеки на предмет відповідності до Конвенції Ради Європи з кіберзлочинності та Стратегії України з кібербезпеки

7. Інформація про партнерів

Незалежна Асоціація Мовників
ГО “Всеукраїнська асоціація “Інформаційна безпека та інформаційні технології”
At-Large ICANN
National and regional Initiatives on Internet Governance
Association for progressive communication

8. Інформація про донорів

Протягом 2016 рокуі ЄМП отримала фінансову підтримку від двох організацій:
1. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and nNmbers) для проведення Київського терміналу дистанційної участі в 55-й конференції ICANN - $1200
контактна особа — віце-президент ICANN Майкл Якушев (michael.yakushev@icann.org )
2. Internet Governance Forum Supporting Association (IGF SA) — для проведення Ланчу Стейкхолдерів під час Сьомого Українського Форуму з управління Інтернетом - $2 000
контактна особа — Кайл Шульман, менеджер IGF SA (shulman@igfsa.org)

9. Інформація про волонтерів

Враховуючи, що ЄМП не має фонду заробітної платні для утримання штатних працівників, кожного члена команди ЄМП можна вважати волонтером.

Тим не менш вже четвертий рік поспіль ЄМП отримує дуже активну волонтерську підтримку з числа студентів київських вузів, деякі з яких потім залишаються для проходження практики в ЄМП і стають членами команди.

Контактна інформація

Директор ЄМП Приходько Оксана Дмитрівна
Телефон +380 50 3532911
e-mail: sana@eump.org
сайт: eump.org

10. Фінансовий звіт

Дата

Стаття видатку  

Сума (грн.)

Документ

22.06

Комісія за продаж валюти

149.28

Виписка по особовим рахункам від 22.06.2016

22.06

Організація і проведення Київського терміналу дистанційної участі в роботі  

29 690

Договір №3 з ФОП Канович Л.В.

Акт №3 виконаних робіт

22.06

Сплата за послуги банку

10

Виписка по особовим рахункам від 22.06.2016

22.06

Розрахунково-касове обслуговування

100

Виписка по особовим рахункам від 22.06.2016

18.10

Комісія за продаж валюти

180.77

Виписка по особовим рахункам від 18.10.2016

18.10

Оплата за організацію та проведення заходу

5 000

Рахунок на оплату №57 від 14.10.2016 від ФОП Овсяннік І.В.

18.10

Оплата кемпінг-обслуговування заходу

18 750

Товарний чек №3 від 14.10.2016

18.10

Сплата банковської комісії

20

Виписка по особовим рахункам від 18.10.2016

17.11

Оплата послуг з проведення заходу

26 560

Договір №5 з ФОП Приходько О.Д.

Акт №5 виконаних робіт

17.11

Сплата за послуги банку

10

Виписка по особовим рахункам від 17.11. 2016

17.11

Розрахунково-касове обслуговування

100

Виписка по особовим рахункам від 17.11. 2016

 

Всього

80570.05