Законопроект Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку України

15 січня для громадського обговорення було запропоновано проект закону про регулятора у сфері електронних комунікацій, розроблений членом РГ з електронних комунікацій Лілією Олексюк з урахуванням надісланих в групу проектів пропозицій Олега Гусева від УСПП та Оксани Приходько від ЄМП щодо BEREC.

Пропонуємо для широких консультацій наступні проблемні питання, які мають бути відображені в проекті тільки після узгодження:

  • вимоги до членів регулятора;
  • розрахунки ренти, зборів або податків тощо з суб’єктів регулювання;
  • хто саме буде платити - чи тільки ті, хто використовують РЧР чи всі, хто підпадає під регулювання; чи включати регулятору повноваження регулювати сферу поштових послуг (але тоді ще питання відкрите щодо реформи сфери надання поштових послуг);
  • внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів;
  • гарантії фінансування УДЦР;
  • інші прикінцеві та перехідні положення.
  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування, крім статей 5, 6, 8 які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
  2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
  3. До набрання чинності законом про регуляторний орган, організаційно-правові засади його діяльності, призначення та звільнення його голови та членів визначаються статтями 17, 20, 22-1, 23 Закону України «Про телекомунікації».Орган регулювання є правонаступником національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, здійснює повноваження регуляторного органа до його утворення.

Пропонуємо надати пропозиції, зауваження та свої думки потягом 2 місяців з дня опублікування на адресу sana@eump.org

Текст законопроекта: