2016 04 19

“Національні інтереси України
в системі глобального управління Інтернетом”

National interests of Ukraine
in global system of Internet governance

Запрошення на круглий стіл
19 квітня 2016 року о 15:00
(початок реєстрації о 14:30)

invitation to join our round table
on 19 April 2016 at 15:00
(registration from 14:30)

Міжнародна громадська організація “Європейська Медіа Платформа” має честь запросити Вас до участі в дискусії за круглим столом на тему “Національні інтереси України в системі глобального управління Інтернетом”.
Захід відбудеться 19 квітня з 15:00 до 17:00 за адресою: вул. Ділова, 24.

INGO European Media Platform has honor and pleasure to invite you to our round table, devoted to “National interests of Ukraine in global system of Internet governance”.
Event will take place on 19 April from 15:00 to 17:00 at 24 Dilova str (Kyiv, Ukraine).

Теми до обговорення:
Issues to discuss:

1. Підсумковий документ Зустрічі на найвищому рівні в рамках Генеральної Асамблеї ООН, що відбулась в грудні 2015 року в Нью-Йорку і була присвячена підведенню підсумків десятиріччя виконання рішень Всесвітнього самміту з інформаційного суспільства
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96090.pdf (російською);

1. Outcome document of the high-level meeting of the General Assembly on the overall review of the implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95735.pdf;

2. Стратегія Управління інтернетом Ради Європи
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1b60

2.Internet Governance – Council of Europe Strategy 2016-2019
“National interests of Ukraine in global system of Internet governance”
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1b60

3. Рішення, що були ухвалені в ході 55-ї конфенренції ICANN (Інтернет-корпорації з присудження назв та номерів) щодо передачі контрольних функцій над діяльністю IANA (Адміністрації адресного простору Інтернет).

3. Decisions on IANA transition, adopted during 55 ICANN conference.

Для участі в заході необхідно зареєструватись: http://goo.gl/forms/6ztJ9VbCEz

Please register here to participate in our event: http://goo.gl/forms/6ztJ9VbCEz